Ct T&VN: Khách mời ông Joe Jackson – Cha của Michael Jackson vừa lên sóng

Ông Joe tặng sách cho chủ tịch Khang Thông tại lễ khởi công Happy Land

Lịch phát sóng Khách mời Joe Jackson, Nhà đầu tư, Cha đẻ của Vua nhạc pop Michael Jackson

09/03 LÚC 10.30

11/03 LÚC 8.30

12/03 LÚC 9.00

13/03 LÚC 22.30

14/03 LÚC 21.00

16/03 LÚC 10.30

17/03 LÚC 8.30

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.