Ct T&VN: Khách mời ông Joe Jackson – Cha của Michael Jackson vừa lên sóng


Ông Joe tặng sách cho chủ tịch Khang Thông tại lễ khởi công Happy Land

Lịch phát sóng Khách mời Joe Jackson, Nhà đầu tư, Cha đẻ của Vua nhạc pop Michael Jackson

09/03 LÚC 10.30

11/03 LÚC 8.30

12/03 LÚC 9.00

13/03 LÚC 22.30

14/03 LÚC 21.00

16/03 LÚC 10.30

17/03 LÚC 8.30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s