Trải nghiệm đầu tiên của chàng trai Hà Lan Rudy Van Bork ở Viêt Nam thật đặc biệt. Đó là chuyến đi kỷ lục thế giới bằng xe đạp đẩy trên quãng đường hơn 2000 cây số từ bắc chí nam. 27 ngày trời ròng rã…