Khách mời Rudy Van Bork- Real estate entrepreneur


 

Trải nghiệm đầu tiên của chàng trai Hà Lan Rudy Van Bork ở Viêt Nam thật đặc biệt. Đó là chuyến đi kỷ lục thế giới bằng xe đạp đẩy trên quãng đường hơn 2000 cây số từ bắc chí nam. 27 ngày trời ròng rã…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s