Doanh nhân làm từ thiện


Chị Lê Hải Liễu – Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Cty Gỗ Đức Thành nói một câu mà tôi khá tâm đắc. Đó là khi làm từ thiện, chị thường chọn cách “cho cần câu chứ không cho con cá”. Thay vì đóng góp một khoảng tiền nào đó cho một cá nhân, cho một tập thể, tổ chức từ thiện…chị đã đầu tư xây dựng một trường học, đóng góp xây dựng một chương trình mới của một bệnh viện, tạo ra việc làm cho rất nhiều người. Thật sự tôi thấy đây là một cách làm từ thiện rất hiệu quả. Trường học và bệnh viện có lẽ là hai lĩnh vực cần nhất sự quan tâm đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp. Hoan nghênh chị Liễu!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s