Tình hình là số lượng phóng viên nữ đông hơn nam nhỉ?;)