Một chương trình cũ nhưng mới được post lên youtube. Cảm ơn chị Trish về những bài học giá trị sống vô cùng quý báu.