5 Comments

    1. hi em. Giá của túi Anupa khá cao, tầm 200 đến 300 USD. Nhưng chất lượng thì rất bền. Tiền nào của đó à :). Em xem thêm tại anupa.net nhé

  1. Sunny sunday anh Khánh, I’m Ngọc Anh, I’ve just know your blog in last Friday through my mom :). This video makes me have many feelings & inspirations in life. It’s really helpful to me. Thank you anh Khánh.

    1. Hi em. Mẹ em là cô Lan đúng không? Anh có gặp mẹ mấy lần ở HTV. Good to know you em.:)

Leave a Reply