Anh bạn đồng nghiệp mới đi công tác Trường Sa về kể mình nghe nhiều chuyện  thấy cũng khá bất ngờ. Mấy anh lính hải quân ngòai đó khổ lắm. 4 ngày mới đựoc tắm một lần vì không có nước sạch!!! Nhớ nhà kinh khủng nhưng không đuợc phép liên lạc!! Đồng chí Chủ tịch HĐND ra thăm thấy tội quá nên kêu đưa điện thọai cho mấy anh em gọi về nhà nói chuyện với người thân. Luật gì ngộ vậy cà. Nghe đồn là không cho liên lạc để cho anh em yên tâm làm việc. Gọi xong quyến luyến, bức xúc sẽ đòi về sớm??!!

khổ thân. Chưa kể một tuần khỏang 2, 3 lần. Tàu Trung Quốc ghé ngang nhổ cọc chủ quyền ném vào bờ. Anh em phải bơi ra trong đêm, mang cọc quăng ra lại chỗ cũ. Lúc bơi ra thì có thể bị bắn bất cứ lúc nào!!!Quần đảo Trừong San có hàng ngàn hòn đảo. Có cái ta đóng quân, có cái địch chiếm đóng. Âu đó cũng là chuyện thường tình của một khu vực đang tranh chấp. Sao không lo cho các chiến sĩ một môi truờng sống thật tốt nhất để họ có thể yên tâm chiến đấu và bảo vệ tổ quốc ?….