Một quyển sách hay về nghề báo

Đang ngâm cứu cuốn này. Vừa ra lò tháng 6/2012. Tôi nghĩ đây là một cuốn sách không thể bỏ qua cho những ai đã đang và sẽ theo nghề báo. Cách kể chuyện của tác giả rất gần gũi, rất đời thường, rất thực tế.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: