Một quyển sách hay về nghề báo


Đang ngâm cứu cuốn này. Vừa ra lò tháng 6/2012. Tôi nghĩ đây là một cuốn sách không thể bỏ qua cho những ai đã đang và sẽ theo nghề báo. Cách kể chuyện của tác giả rất gần gũi, rất đời thường, rất thực tế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s