Chương trình Tôi và Việt nam vừa được bật đèn xanh cho phép mở rộng đối tượng khách mời sang Việt kiều. Theo bạn thì ai sẽ là những nhân vật thú vị?

1. Alan Phan – Chủ tịch VIASA Fund
2. David Thái – Chủ hệ thống Highlands
3. Don Lam – Sáng lập Vinacapital
4. Victor Vũ – Đạo diễn
5. Johnny Trí Nguyễn – Diễn Viên
6. John Hùng Trần – người trẻ đi bộ xuyên Việt
7. David Trần – Giám đốc Nhómmua
8. ?

……

Mời các bạn góp ý thêm nhé!