Khách mời


Chương trình Tôi và Việt nam vừa được bật đèn xanh cho phép mở rộng đối tượng khách mời sang Việt kiều. Theo bạn thì ai sẽ là những nhân vật thú vị?

1. Alan Phan – Chủ tịch VIASA Fund
2. David Thái – Chủ hệ thống Highlands
3. Don Lam – Sáng lập Vinacapital
4. Victor Vũ – Đạo diễn
5. Johnny Trí Nguyễn – Diễn Viên
6. John Hùng Trần – người trẻ đi bộ xuyên Việt
7. David Trần – Giám đốc Nhómmua
8. ?

……

Mời các bạn góp ý thêm nhé!

3 thoughts on “Khách mời

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s