CamCard – Ứng dụng Quét Danh thiếp và lưu thông tin vào Contact


Gần đây phát hiện ra một phần mềm trên di động không thể tuyệt hơn. Chỉ cần chụp hình lại danh thiếp là có thể lưu tất cả thông tin vào contacts của điện thoại. Hỗ trợ cả tiếng Việt (thỉnh thoảng có sai sót về ngôn ngữ nhưng không đáng kể).

Bạn sẽ không phải mất thời gian lục lại đống danh thiếp cũ. tất cả đều có thể lưu lại trên điện thoại!

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

One thought on “CamCard – Ứng dụng Quét Danh thiếp và lưu thông tin vào Contact

  1. Cái phần mềm này thật tiện dụng, không tốn thời gian tiềm kiếm và luôn sẵn bên mình khi cần….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s