Hãy cùng tôi khám phá Đài Bắc trong một số đặc biệt của chương trình Đồng Tiền Thông Minh trên FBNC