2 thoughts on “Teaser Taiwan trip on Smart Money FBNC

  1. Em rất mong chờ số kế tiếp để biết thêm thông tin hoạt động và dịch vụ của EVA airways. So exciting!

  2. Cảm ơn em nhé. Chương trình sẽ lên sóng vào thứ tư tuần sau 10/4 lúc 21h và 23h trên kênh FBNC

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.