2 Comments

  1. em thích khách mời này, trò chuyện rất cởi mở:D Sau hết phần đầu em thấy bắt đầu phá rào cản, nói chuyện thân tình hơn

  2. Cảm ơn Nhật nhiều nha. Những khách mời như anh Robert thật sự cũng không nhiều. Anh sẽ cố gắng mời anh Robert quay trở lại với những chủ đề khác.

Leave a Reply