2 thoughts on “Robert Trần – Chuyên gia tư vấn chiến lược – Robenny Châu Á & Mỹ

  1. Cảm ơn Nhật nhiều nha. Những khách mời như anh Robert thật sự cũng không nhiều. Anh sẽ cố gắng mời anh Robert quay trở lại với những chủ đề khác.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s