2 thoughts on “Robert Trần – Chuyên gia tư vấn chiến lược – Robenny Châu Á & Mỹ

  1. em thích khách mời này, trò chuyện rất cởi mở:D Sau hết phần đầu em thấy bắt đầu phá rào cản, nói chuyện thân tình hơn

  2. Cảm ơn Nhật nhiều nha. Những khách mời như anh Robert thật sự cũng không nhiều. Anh sẽ cố gắng mời anh Robert quay trở lại với những chủ đề khác.

Leave a Reply to Quoc Khanh Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.