VBL & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


Hôm trước post status về Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) và phát triển bền vững thì có bạn comment đại loại là làm sản phẩm bia thì ích lợi gì cho xã hội mà bền vững. Mình thì thấy bia rượu vẫn vẫn luôn cần thiết cho cuộc sống. Thử tưởng tượng Tết mà không có rượu bia thì lấy gì zui? :p  Thật ra cái gi dù tốt mà lạm dụng quá mức cũng thành hại chứ xá gì rượu bia. Chính vì những quan niệm không đúng về thức uống có cồn, mà chủ yếu do nhận thức và thói quen của người tiêu thụ, những doanh nghiệp như VBL lại càng phải cam kết phát triển bền vững.
Khẩu hiểu “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” của họ nghe tưởng chừng chỉ là khẩu hiệu, nhưng hành động thì khá cụ thể. Là người tiêu dùng, chúng ta thật sự có thể chung tay “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”, bằng cách ủng hộ họ …uống có trách nhiệm. Đặc biệt trong mấy ngày liên tục tiệc tùng Tất niên và Tân niên. Hãy uống có trách nhiệm!
Tham khảo một vài số liệu liên quan đến phát triển bền vững:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s