Sinh nhật anh

Suddenly found this long-ago piece… gosh…sounds really funny…what an inspiration… To the prime minister on his birthday and APEC meetings Sinh nhật anh Mùa thu Hà nội thay áo A péc tưng bừng phát pháo thành công Xa kia thấp thóang bóng hồng Có ai thấu hiểu nỗi lòng phu nhân Sinh nhật mà!.. đứcContinue reading “Sinh nhật anh”

%d bloggers like this: