Các tác phẩm đọat giải…


Giải nhất thể loại phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí được trao cho tác phẩm Trường Sa - một phần máu thịt của Tổ quốc (ba kỳ) của tác giả Hồng Kỳ, báo Người Lao Ðộng. Trường Sa- Một phần máu thịt của tổ quốc: Hoa của biển Kỹ sư Thạch … Continue reading Các tác phẩm đọat giải…

Các tác phẩm đọat giải…


Giải nhất thể loại phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh được trao cho tác phẩm dài ba kỳ Tin ở người trẻ của Mai Hương - Ái Chân báo Sài Gòn Giải Phóng. Tin ở người trẻ - Cô bí thư “út” Thứ sáu, 26/11/2010, 01:06 (GMT+7) Kết thúc đại hội Đảng cấp cơ sở … Continue reading Các tác phẩm đọat giải…