Bitches in Town (BIT)


  Xôn xao mạng xã hội mấy ngày qua là một show trên Youtube mang tên Bitches in Town - Những kẻ lắm lời (họ lấy tên Tiếng việt như thế) Tui bắt đầu để ý đến chương trình này khi họ nhắc đến cái status Phong trào khởi nghiệp nguy hiểm của tui trong … Continue reading Bitches in Town (BIT)