Giảm tai nạn giao thông: ý thức thôi chưa đủ!


Tai nạn giao thông tại Việt Nam có lẽ là nỗi ám ảnh và bài tóan nhức nhối của toàn xã hội. Thống kê cho thấy trong năm 2010, mỗi ngày có 31 người chết vì tai nạn giao thông! Những giải pháp để giảm tai nạn giao thông đã được bàn tán khá nhiều … Continue reading Giảm tai nạn giao thông: ý thức thôi chưa đủ!