Johnathan Hạnh Nguyễn: ‘Tràng Tiền không phải canh bạc’


Chi 400 tỷ đồng cải tạo, mời nhà đầu tư quốc tế góp 3.000 tỷ đồng vào Tràng Tiền Plaza, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ ông không xem dự án này là canh bạc như nhiều người nghĩ. - Giữa lúc sức mua trong nước suy giảm, … Continue reading Johnathan Hạnh Nguyễn: ‘Tràng Tiền không phải canh bạc’