Những hình ảnh độc về Sài Gòn trước ngày 30/4/1975 (sưu tầm)


Những hình ảnh về Sài Gòn 1968 – 1969 được Brian Wickham – một nhân viên của Chính phủ Hoa Kỳ ghi lại vào tháng 10,11/1968. Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường phố. Bãi trông xe trên đường Lê Lợi. Xe chở hàng của hãng Coca Cola. Những đứa trẻ chơi … Continue reading Những hình ảnh độc về Sài Gòn trước ngày 30/4/1975 (sưu tầm)