Các tác phẩm đọat giải…


Giải nhất thể loại phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí được trao cho tác phẩm Trường Sa - một phần máu thịt của Tổ quốc (ba kỳ) của tác giả Hồng Kỳ, báo Người Lao Ðộng. Trường Sa- Một phần máu thịt của tổ quốc: Hoa của biển Kỹ sư Thạch … Continue reading Các tác phẩm đọat giải…