Chuyện vay vốn ngân hàng: sao cứ phải ồn ào?


Nếu theo dõi thường xuyên các tin tức về kinh tế, chắc hẳn bạn sẽ nghe hoài một điệp khúc về chuyện doanh nghiệp khó tiếp cận lãi vay ngân hàng, rồi thì ngân hàng thừa tiền mà sao doanh nghiệp không vay được, rồi thì ngân hàng phải có những biện pháp hỗ trợ … Continue reading Chuyện vay vốn ngân hàng: sao cứ phải ồn ào?