HÃY HỌC TỪ NHẬT BẢN


1 - Bạn có biết rằng trẻ em Nhật Bản làm sạch trường học của họ mỗi ngày 15 phút với các giáo viên, nhằm tạo ra một thế hệ người Nhật quan tâm đến sạch sẽ. 2 - Bạn có biết rằng bất kỳ công dân Nhật Bản đã có một con chó phải … Continue reading HÃY HỌC TỪ NHẬT BẢN