Những công ty Việt trả lương trên 18 triệu đồng/tháng


Trong danh sách những doanh nghiệp trả lương trên 18 triệu/tháng, ngành ngân hàng đã có tới 3 đại diện là Vietinbank, Vietcombank và Ngân hàng Quân Đội. Là ngân hàng có lượng nhân viên lớn nhất tính đến cuối năm 2012 (với gần 20.000 người), mức chi thu nhập bình quân của nhân viên … Continue reading Những công ty Việt trả lương trên 18 triệu đồng/tháng