“Viết cho các bạn trẻ” của Tiến sĩ Mai Hữu Tín

Tác giả Mai Hữu Tín hiện là Tân Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam. Một bài viết tuy cũ nhưng tôi nghĩ đây là một lời nhắn nhủ thực tế, chân thành, và có thể áp dụng được cho thế hệ trẻ chúng ta.   “Dưới đây là những câu hỏi tôi thườngContinue reading ““Viết cho các bạn trẻ” của Tiến sĩ Mai Hữu Tín”

%d bloggers like this: