“Viết cho các bạn trẻ” của Tiến sĩ Mai Hữu Tín


Tác giả Mai Hữu Tín hiện là Tân Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam. Một bài viết tuy cũ nhưng tôi nghĩ đây là một lời nhắn nhủ thực tế, chân thành, và có thể áp dụng được cho thế hệ trẻ chúng ta.   “Dưới đây là những câu hỏi tôi thường … Continue reading “Viết cho các bạn trẻ” của Tiến sĩ Mai Hữu Tín