Tất cả là tại em Mark à!


Mark à, anh thiệt là ngưỡng mộ em quá đi. Em thua anh một tuổi mà sao em lại xuất chúng đến như vậy. Em tạo ra cái quốc gia ảo hơn 1 tỷ dân nên em muốn truyền tải thông điệp hay trào lưu gì cũng hot hết. Điển hình mấy ngày qua là … Continue reading Tất cả là tại em Mark à!