Tại sao du học sinh về Việt Nam nên khởi nghiệp?


Ảnh: http://goo.gl/XaBJKI Các bạn du học sinh quay về Việt Nam thường băn khoăn trăn trở về môi trường làm việc, chế độ lương bổng, cơ hội thăng tiến sự nghiệp... Để giải quyết tất cả những vấn đề đó, nhiều bạn chọn hướng đi khởi nghiệp, tự mình làm chủ, hiện thực hoá giấc mơ … Continue reading Tại sao du học sinh về Việt Nam nên khởi nghiệp?