Fakebook

  Uỷ ban thương mại liên bang Mỹ (FTC) vừa yêu cầu Facebook đóng một mức phạt kỷ lục đối với các công ty công nghệ là 5 tỷ đô la Mỹ do hoàng loạt những bê bối vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Không chỉ Mỹ, hàng loạt các chính quyền ởContinue reading “Fakebook”

How much have you retained and reflected?

During first days of a new year, people often try to reflect what happened in the last 12 months. Some find great lessons learned, and some find…nothing. If you are the latter, you are not alone. To reflect on something, in this case a 365-day journey, it means you think deeply about it and hopeContinue reading “How much have you retained and reflected?”

Syed Saddiq và lòng yêu nước

  Hot boy cầm điện thoại wefie cho cả đám trong hình là Syed Saddiq, Bộ trưởng Thanh Niên và Thể Thao của Malaysia. Nghe thấy tên cái Bộ là đủ thấy hấp dẫn. Không biết khi nào thì Vn mới có một Bộ như thế? Và người đứng đầu Bộ này của Malaysia cònContinue reading “Syed Saddiq và lòng yêu nước”

%d bloggers like this: