200 triệu USD xây dựng mạng xã hội dành cho thanh niên việt nam


Thủ tướng nhấn mạnh cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thanh niên về lòng yêu nước, yêu Tổ quốc. Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng nay (24/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng … Continue reading 200 triệu USD xây dựng mạng xã hội dành cho thanh niên việt nam