Hellochao.vn – một trang web thú vị để học tiếng Anh


Bên dưới là trích đọan lời giới thiệu về trang web thú vị này. Rất bổ ích dành cho những ai muốn nâng cao trình độ tiếng Anh. Một tiện ích hơi bị hay mà tôi chưa từng thấy bao giờ đó là tra cứu một câu ngắn tiếng Việt sang   tiếng Anh. Kiểu … Continue reading Hellochao.vn – một trang web thú vị để học tiếng Anh