Nhận diện tương lai truyền hình (sưu tầm)


Tại Việt Nam, trong vài năm nữa, truyền hình mặt đất sẽ dần thu hẹp, thay bằng DTH với sự tham gia của vệ tinh VINASAT. Mỗi gia đình sẽ có cái chảo nhỏ và đầu thu settopbox để thu hàng trăm kênh truyền hình, trong đó có truyền hình độ nét cao. Nếu vẽ … Continue reading Nhận diện tương lai truyền hình (sưu tầm)