Tìm người tài hay người phù hợp?


Một trong những vấn đề đau đầu nhất của các lãnh đạo doanh nghiệp hiện nay chính là bài toán muôn thuở: con người. Làm thế nào để xây dựng được một đội ngũ tài năng? làm thế nào để tìm được những ứng viên xuất sắc nhất? Suy cho cùng thì mọi thứ đều … Continue reading Tìm người tài hay người phù hợp?