Trong phần cuối, hãy trò chuyện với Vance Null – Dựng phim chính của phim